Penyetaraan

  • Manual Prosedur Penyetaraan PKN                                                                                                                                                                                      klik disini
  • Pedoman PKN 2017 – 2018                                                                                                                                                                                                      klik disini
  • Manual Prosedur Penyetaraan Skripsi                                                                                                                                                                                 klik disini
  • Pedoman Penyusunan Skripsi 2017 – 2018                                                                                                                                                                      klik disini